Algemene voorwaarden Tractor Sterrit

 • Deelname is alleen mogelijk mits het voertuig, de bestuurder en eventuele bijrijder zijn ingeschreven via de website van Stichting Tractor Sterrit Team Lievelde.
 • Deelnemende tractoren dienen gedekt te zijn volgens de verplichte wettelijke aansprakelijkheid (WA-dekking).
 • Stichting Tractor Sterrit Team Lievelde is in geen geval verantwoordelijk te stellen voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers.
 • De deelnemers rijden voor eigen risico. Zij zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schaden, die door hun toedoen, nalatigheid of onvoorzichtigheid worden veroorzaakt. Deelnemers vrijwaren Stichting Tractor Sterrit Team Lievelde en personen, die voor of namens de organisatie werkzaam zijn, tegen aanspraken van derden. Deelnemers dienen verzekerd te zijn tegen persoonlijke wettelijke aansprakelijkheid.
 • Voertuigen dienen zich aan de vooraf opgegeven route te houden en mogen hier zonder toestemming van Stichting Tractor Sterrit Team Lievelde niet van afwijken.
 • Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en dienen zich te gedragen naar geldende regels omtrent het gebruik van een (landbouw)voertuig op de weg. De bestuurder van het voertuig blijft hier altijd zelf verantwoordelijk voor.
 • Het gebruiken / vervoeren van werktuigen c.q. voortgetrokken voertuigen is ten strengste verboden zowel voor, tijdens de sterrit. Deze zullen voor aanvang van de sterrit moeten worden afgebouwd / -gekoppeld.
 • Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee kunnen brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu en deponeren afval in de daarvoor bestemde afvalbakken bij pauzeplekken, start en finish.
 • Iedere tractor mag één vooraf aangemeld persoon als bijrijder meenemen.
 • Bijrijders dienen uitsluitend plaats te nemen op een daarvoor bedoelde ‘zitvoorziening’. Deze moet voorzien zijn van voldoende mogelijkheden waaraan bijrijders zich tijdens de rit aan vast kunnen houden.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van politie en de organisatie opvolgen.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om de route, de start- en finishplaatsen en starttijden te wijzigen of de sterrit af te gelasten of vroegtijdig te beëindigen, wanneer weersomstandigheden, calamiteiten, de openbare orde, veiligheid van de deelnemers en publiek of andere zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het schaden van het imago van Stichting Tractor Sterrit Team Lievelde, het niet opvolgen van aanwijzingen van politie en organisatie en het niet houden aan het ondertekende reglement van verdere deelname worden uitgesloten.
 • Kun je wegens omstandigheden niet deelnemen aan de Tractor Sterrit? Dan kun je je tot 12 dagen voor aanvang uitschrijven. Het betaalde inschrijvingsgeld zal dan worden teruggestort (exclusief eventueel bestelde deelnemers t-shirts en transactiekosten). Binnen deze 12 dagen wordt het inschrijfgeld niet meer teruggestort, omdat we dan al rekening houden met je komst.
 • Het deurbeleid omtrent corona kan op elk moment worden aangepast. Hierin houden we de regelgeving vanuit de overheid nauwlettend in de gaten.

In geval van onduidelijkheden omtrent de hierboven genoemde algemene voorwaarden geeft Stichting Tractor Sterrit Team Lievelde altijd de doorslag.